incrementis

Team- en organisatieontwikkeling

Zinvolle ontwikkeling is mijn doel.  Zinvol in de zin van praktisch en pragmatisch. En Zinvol in de zin van werkelijk waarde ontlenen en waarde toevoegen aan alles om ons heen. Jezelf, jouw team, jouw organisatie, de wereld om je heen.

Onderstroom en Bovenstroom

Je bent je eigen verandering. Teams ontwikkelen zich zoals de individuele leden zich ontwikkelen. En wanneer een team zich ontwikkelt, ontwikkelt de organisatie mee. In mijn benadering gaat het bij teamontwikkeling om het creëren van vertrouwen en openheid naar elkaar. Kom uit alle krampen en werk aan onderling vertrouwen, openheid en respect. Deel de motieven en ambities, de hogere doelen die je als team wil nastreven.  Dat is de onderstroom.

Gebruik maken van de diversiteit in jouw team en anders kijken naar de situaties zorgt ervoor dat er overzicht over alle invalshoeken en mogelijkheden ontstaat. Dan kan je plannen, co-creëren en ‘prototypen’ om de gewenste resultaten te realiseren. Innovatief en buiten de geijkte paden. Want dat is waar deze tijd om vraagt.  Dat is de bovenstroom.

Heel vaak staan onderstroom en bovenstroom haaks op elkaar. Stagnatie van het veranderingsproces is de resultante. Ik help teams om de boven- en onderstroom in dezelfde richting te laten werken. Dat levert direct blijvende resultaten op.

Nu in actie komen?

Regelmatig organiseer ik ervaringssessies waarin je kunt beleven hoe ik transities vorm geef.

Ook een keer meedoen?  Stuur ons dan een email


Veranderen is niet VER en gaat ook niet over ANDEREN’  Anne De Graaf