Berichten

Sturen op waarde of waarden?

Waarde of Waarden? Twee artikelen in het FD trokken mijn aandacht dit weekend. De opsplitsing van Philips met als doel de waarde te vergroten is bijna een feit. Het ‘ontvlechten van een bord spaghetti’ werd het in het artikel genoemd. En een groot interview met de 82 jarige Frits Goldschmeding. De oprichter van Randstad richt de ‘Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie’ op en stopt daar een groot gedeelte van zijn vermogen in. Het interview laat zien hoe sterk het sturen op sociale waarden onderdeel van zijn benadering is. Ondernemen is iets wat je in en met de samenleving doet. Dat doe je niet alleen voor jezelf. Het gaat o.a. om ‘simultane belangenbehartiging’ om maar eens één van de kernbegrippen uit de Randstad cultuur te halen. Als ik mij goed herinner werd er voor het eerst over dit begrip in het jaarverslag van 1976 gesproken. Wat er gebeurt als je op slechts één stakeholder focusseert hebben we de afgelopen jaren uitgebreid kunnen ervaren. Om simultane belangenbehartiging toe te passen moeten leiders zich er steeds van bewust zijn waarom je welke beslissing neemt. Wat zijn afwegingen? Welke elementen weeg je mee? Welke laat je bewust of onbewust buiten beschouwing? Heb ik alle belangen voldoende meegewogen? Leadership journeys zijn heel goed middel om daar achter te komen. Een of meerdere dagen volgens een vast stramien een zoektocht doorlopen. In de maanden december heb ik er twee afgerond en het is fascinerend om te wat dat aan waarde oplevert. Wat is het patroon in hoe je keuzes maakt? Welke ambities zitten daar onder? Waar blijf je liever van weg? Welk waardesysteem hanteer je? Deze krachten vormen de onderstroom in ieder team en tijdens elke organisatie verandering. Weet je het van jezelf? Van je team? Dan kan je iedere organisatie stappen laten maken. Misschien wel in de richting van de tweede uitzendonderneming er wereld. Waar wacht je nog op?