incrementis

Executive Onboarding

Individueel-  én Organisatieperspectief 

Wat je in de eerste 100 dagen doet en laat is bepalend voor succes en falen in een nieuwe job. Hoe leg je de basis voor succes? Hoe voorkom je de dramatisch hoge kosten (1,5-2,5 maal het jaarsalaris) bij mislukken? Support in die eerste 3 maanden heeft een tweeledig doel. Enerzijds je zo positioneren dat de basis voor succes is gelegd. Anderzijds zorg ik ervoor dat je het spel zo speelt dat je korte en lange termijn resultaten boekt. Minder stress, meer plezier, je krijgt veel meer voor elkaar met minder inspanning.

In de coaching sessies komen in elk geval aan de orde:

  • Transformatie strategieën kiezen
  • De Krachtenkluwen® beïnvloeden
  • Stakeholders en Allianties voor je laten werken
  • Leeragenda en Actieplan maken
  • Politieke en culturele assimilatie versnellen
  • Successen plannen
  • New Leader Assimilation- Level Set Early Feedback®
  • Verwachtingen managen
  • Coalities sluiten die voor jou werken
  • Een High Performing Team vormen

Organisatiepespectief

Wat heeft jouw organisatie gedaan om de onboarding succesrate boven de 90% te krijgen?  Laat het onboarding proces eens doorlichten en implementeer best practices. Het levert in elk geval twee keer winst op: de nieuw benoemde executives leveren betere resultaten in een kortere tijd.

Ik werk samen met Leader Onboarding Inc. (USA) een specialist op het gebied van Executive Onboarding.

Ervaringssessie: onboarden verhoogt resultaten. 

Ook eens vrijblijvend en kostenloos ervaren hoe je met onboarden resultaten boekt? Het levert je drie direct toepasbare adviezen op.

 Ervaren hoe onboarden resultaten verbetert? Stuur mij een e-mail.


“Nothing is going right on the outside when nothing is going right on the inside” Matthieu Ricard